تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز (پیرمحمدی) 09143063014
مکالمه ،گرامر ، تقویتی و کنکور MHLE- EPT- MSRT-TOEFL- IELTS - YDS
درباره وبلاگ


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط استاد پیرمحمدی به شکل حضوری و آنلاین
دبیرستان تا دکترا
تقویتی - کنکور - مکالمه
برگزاری دوره های فشرده و عادی
برگزاری دوره های ویژه برای امتحاناتMHLE- YDS MSRT - IELTS - TOEFL , EPT
برگزاری کلاس های ویژه برای رفع اشکال - تقویت بنیه دانش آموزان قبل از امتحان و کنکور
برگزاری کلاس به شکل آنلاین و حضوری
برای مشاوره رایگان با این شماره تماس بگیرید
09143063014 (واتس اپ)
09339836199
آدرس اینستاگرام :
rpirmohammadi
وبسایت استاد پیرمحمدی :
www.rpirmohammadi.ir
زبان انگلیسی را از اساتید دانشگاه بیاموزید
آموزش واقعی آنلاین را با ما تجربه کنید

مدیر وبلاگ : رسول پیرمحمدی
مطالب اخیر
نویسندگان


لیست کامل افعال بیقاعده در زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

شکل اصلی فعل

گذشته ساده

اسم مفعول

ترجمه

awake

awoke

awoken

بیدار شدن

be

was, were

been

بودن

bear

bore

born

تحمل کردن

beat

beat

beat

ضربه زدن

become

became

become

شدن

begin

began

begun

شروع کردن

bend

bent

bent

خم شدن

beset

beset

beset

حمله کردن

bet

bet

bet

شرط بستن

bid

bid/bade

bid/bidden

امر کردن

bind

bound

bound

بستن

bite

bit

bitten

گاز گرفتن

bleed

bled

bled

خون آمدن

blow

blew

blown

وزیدن

break

broke

broken

شکستن

breed

bred

bred

تربیت کردن تولید کردن

bring

brought

brought

آوردن

broadcast

broadcast

broadcast

پخش کردن

build

built

built

ساختن

burn

burned/burnt

burned/burnt

سوختن

burst

burst

burst

ترکیدن

buy

bought

bought

خریدن

cast

cast

cast

انداختن

catch

caught

caught

گرفتن

choose

chose

chosen

انتخاب کردن

cling

clung

clung

چسبیدن

come

came

come

آمدن

cost

cost

cost

ارزش داشتن

creep

crept

crept

خزیدن

cut

cut

cut

بریدن

deal

dealt

dealt

معامله کردن

dig

dug

dug

کندن

dive

dived/dove

dived

غوطه خوردن

do

did

done

انجام دادن

draw

drew

drawn

کشیدن

dream

dreamed/dreamt

dreamed/dreamt

خواب دیدن

drive

drove

driven

رانندگی کردن

drink

drank

drunk

نوشیدن

eat

ate

eaten

خوردن

fall

fell

fallen

افتادن

feed

fed

fed

تغذیه کردن

feel

felt

felt

احساس کردن

fight

fought

fought

جنگیدن

find

found

found

پیدا کردن

fit

fit

fit

مناسب بودن

flee

fled

fled

رها شدن

fling

flung

flung

پرتاب کردن

fly

flew

flown

پرواز کردن

forbid

forbade

forbidden

منع کردن

forget

forgot

forgotten

فراموش کردن

forego (forgo)

forewent

foregone

پیش رفتن

forgive

forgave

forgiven

بخشیدن

forsake

forsook

forsaken

رها کردن

freeze

froze

frozen

یخ بستن

get

got

gotten

رسیدن

give

gave

given

دادن

go

went

gone

رفتن

grind

ground

ground

خرد کردن

grow

grew

grown

رشد کردن

hang

hung

hung

آویزان شدن

hear

heard

heard

شنیدن

hide

hid

hidden

پنهان شدن

hit

hit

hit

برخورد کردن

hold

held

held

نگه داشتن

hurt

hurt

hurt

آسیب دیدن

keep

kept

kept

نگهداشتن

kneel

knelt

knelt

زانو زدن

knit

knit

knit

بافتن

know

knew

know

دانستن

lay

laid

laid

کار گذاشتن

lead

led

led

راهنمایی کردن

leap

leaped/leapt

leaped/leapt

پریدن

learn

learned/learnt

learned/learnt

یاد گرفتن

leave

left

left

ترک کردن

lend

lent

lent

قرض دادن

let

let

let

اجازه دادن

lie

lay

lain

دروغ گفتن

light

lighted/lit

lighted

روشن کردن

lose

lost

lost

گم کردن

make

made

made

ساختن

mean

meant

meant

معنی دادن

meet

met

met

ملاقات کردن

misspell

misspelled/misspelt

misspelled/misspelt

با املای غلط نوشتن

mistake

mistook

mistaken

اشتباه کردن

mow

mowed

mowed/mown

علف چیدن

overcome

overcame

overcome

غلبه کردن

overdo

overdid

overdone

بیش از حد انجام دادن

overtake

overtook

overtaken

گیر آوردن

overthrow

overthrew

overthrown

برانداختن

pay

paid

paid

پرداخت کردن

plead

pled

pled

درخواست کردن

prove

proved

proved/proven

ثابت کردن

put

put

put

قرار دادن

quit

quit

quit

ترک کردن

read

read

read

خواندن

rid

rid

rid

خلاص کردن

ride

rode

ridden

راندن

ring

rang

rung

زنگ زدن

rise

rose

risen

بلند شدن

run

ran

run

دویدن

saw

sawed

sawed/sawn

اره کردن

say

said

said

گفتن

see

saw

seen

دیدن

seek

sought

sought

جستجو کردن

sell

sold

sold

فروختن

send

sent

sent

فرستادن

set

set

set

نصب کردن

sew

sewed

sewed/sewn

دوختن

shake

shook

shaken

لرزیدن

shave

shaved

shaved/shaven

تراشیدن

shear

shore

shorn

قیچی کردن

shed

shed

shed

جاری کردن

shine

shone

shone

درخشیدن

shoe

shoed

shoed/shod

کفش پوشیدن

shoot

shot

shot

تیر اندازی کردن

show

showed

showed/shown

نشان دادن

shrink

shrank

shrunk

چروک شدن

shut

shut

shut

بستن

sing

sang

sung

آواز خواندن

sink

sank

sunk

غرق شدن

sit

sat

sat

نشستن

sleep

slept

slept

خوابیدن

slay

slew

slain

کشتار کردن

slide

slid

slid

لغزیدن

sling

slung

slung

پرتاب کردن

slit

slit

slit

شکافتن

smite

smote

smitten

زدن

sow

sowed

sowed/sown

بذر پاشیدن

speak

spoke

spoken

صحبت کردن

speed

sped

sped

تسریع کردن

spend

spent

spent

گذراندن-خرج کردن

spill

spilled/spilt

spilled/spilt

انداختن

spin

spun

spun

چرخیدن

spit

spit/spat

spit

بیرون انداختن سوراخ کردن

split

split

split

شکافتن

spread

spread

spread

پخش کردن

spring

sprang/sprung

sprung

جهیدن

stand

stood

stood

ایستادن

steal

stole

stolen

دزدیدن

stick

stuck

stuck

چسبیدن

sting

stung

stung

نیش زدن

stink

stank

stunk

بوی بد دادن

stride

strod

stridden

قدم زدن

strike

struck

struck

اعتصاب کردن –ضربه زدن

string

strung

strung

رشته کردن

strive

strove

striven

کوشش کردن

swear

swore

sworn

قسم خوردن

sweep

swept

swept

جارو کردن

swell

swelled

swelled/swollen 

ورم کردن

swim

swam

swum

شنا کردن

swing

swung

swung

تاب دادن

take

took

taken

بردن

teach

taught

taught

درس دادن

tear

tore

torn

پاره کردن

tell

told

told

گفتن

think

thought

thought

فکر کردن

thrive

thrived/throve

thrived

پیشرفت کردن

throw

threw

thrown

انداختن

thrust

thrust

thrust

پرتاب کردن

tread

trod

trodden

لگد کردن

understand

understood

understood

فهمیدن

uphold

upheld

upheld

حمایت کردن

upset

upset

upset

نگران شدن

wake

woke

woken

از خواب بیدار کردن

wear

wore

worn

پوشیدن

weave

weaved/wove

weaved/woven

بافتن

wed

wed

wed

عروسی کردن

weep

wept

wept

گریه کردن

wind

wound

wound

باد وزیدن

win

won

won

برنده شدن

withhold

withheld

withheld

خودداری کردن

withstand

withstood

withstood

مقاومت کردن

wring

wrung

wrung

غصب کردن

write

wrote

written

نوشتنآمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic